Introductie Molen de Speelman


Welkom op de mooiste en laatste overgebleven molen van Overschie.

In voorgaande eeuwen omvatte het bedrijf Speelman op haar hoogtepunt vier windmolens, bestaande uit twee olie- en twee korenmolens. Deze molens stonden allemaal langs de Delftweg nabij Overschie.

Met de industrialisatie ten gevolge van stoom, en later elektriciteit, waren veel molens ouderwets en overbodig geworden. Alleen korenmolen De Hoop (de voorloper van de Speelman) was nog in bedrijf. Door groeiende wind belemmering moest men de molen rond 1809 hoger maken om voldoende wind te vangen. Van grondzeiler werd deze molen een stellingmolen (met rond balkon op ruim 4 meter boven de grond). Maar toen het vliegverkeer toenam, had de nabijgelegen luchthaven Zestienhoven juist weer hinder van de opgehoogde molen en moest men molen De Hoop helaas afbreken.

Bewoners van Overschie die de laatste molen (van de 23 molens in 1850) wilden behouden, bundelden hun krachten en het lukte ze via wervingsacties en fondsen een gunstige nieuwe plek te vinden. In 1971 werd op de Overschiese Kleiweg met herbouw begonnen, deels met de originele onderdelen en deels met ijsselsteentjes (de romp) hergebruikt van een oude boerderij uit Groningen. De gedenkplaat van de eerste steenlegging van De Hoop, 18 mei 1712, is links van de ingangspoort ingemetseld. Bij deze verhuizing heeft de molen tevens zijn huidige naam gekregen: De Speelman.

De molen is van monumentale waarde. Hij vertegenwoordigt een tijdperk waarin bedrijven rechtstreeks de wind als energieleverancier en krachtbron gebruikten. Hij is van cultuurhistorische waarde en toont het technisch vernuft van onze voorgangers. Als gebouw zijnde is het zelfs beeldbepalend en karakteristiek te noemen voor het Hollandse landschap.